C.P.M. Zomers, anesthesioloog/intensivist en duikerarts cat_B

 

Duikerarts cat_B In- en herkeuringen voor beroepsduikers

NDC: 01A-AB-21131-040.009

Duikerarts voor sportduikkeuringen

Diving Medical Physician Level 2D (European College of Baromedicin) 2034/679

C.P.M. Zomers

e-mail: c_zomers@planet.nl

GSM: 06 54 323 006