Het elektrocardiogram is het meest eenvoudige en tevens  onderzoek om de functie van het hart te analyseren. Het registreert gedurende enkele seconden de elektrische activiteit van het hart. Dit eenvoudig onderzoek levert  een waardevolle bron van informatie, met name

  • de hartfrequentie (aantal slagen per minuut) en
  • de regelmatigheid van het ritme
  • de aanwezigheid van of vooraankondiging van ritmestoornissen

Bovendien kunnen bepaalde afwijkingen in het elektrocardiogram wijzen op structurele veranderingen of een zuurstoftekort van het hart.